You are in Alusplash Global Site. Choose country to view content specific to your location

3

 

Naplánování montáže

Je velmi důležité si před zahájením řezání či úprav dobře naplánovat montáž.

Několik užitečných rad ke zvážení před zahájením montáže

 • Ujistěte se, že používáte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky
 • Prostudujte si všechny níže uvedené kroky montáže
 • Změřte si prostor, kam chcete panel AluSplash namontovat
 • Měřte dvakrát pro kontrolu správnosti
 • Panely musí vždy zdvihat a přenášet 2 osoby, aby se předešlo úrazu
 • Ujistěte se, že máte vše vyrovnané
 • Ujistěte se, že máte před zahájením prací připravené všechny materiály a nářadí k úpravě
 • Rozhodněte se, jakým způsobem hodláte montáž provést
 • Před montáží vždy vyzkoušejte nanečisto, zda všechny rozměry vyhovují a součásti k sobě dobře pasují
 • V případě komplikací se obraťte na odborníka

Nástroje a materiály nezbytné k montáži

Doporučené nástroje k Řezání & Frézování

 1. Kotoučová pila (s nasazeným kotoučem k řezání hliníku)
 2. Ruční frézka na hliník (doporučujeme Festool PF 1200)
 3. Vykružovačka (s nasazeným listem k řezání hliníku)
 4. Otvorová pila nebo Vrtačka (s vrtáky z HSS)

tools
Vždy při zpracování odsávejte třísky, aby nedocházelo k jejich usazování na panelu či na nářadí.


Další materiály nezbytné k montáži

 1. Měřicí pásmo
 2. Brusný papír
 3. 2x sklenářská přísavka
 4. Kapesní nůž
 5. Krycí páska
 6. Stavební úhelník
 7. Vodováha
 8. Neutrální silikonové lepidlo
 9. Pistole na silikon
 10. Pilník na kov
 11. VHB oboustranná lepicí páska
 12. 3mm distanční prvky
 13. Váleček na spoje − pro vytvoření válcované úpravy spojů

Kontrola panelu

Je důležité před montáží zkontrolovat případné poškození panelů způsobené při přepravě či manipulaci. Poškozené desky neupravujte, pokud nelze poškozenou část odstranit. Ochrannou fólii na dekorované straně vždy prohlédněte, zda nenese známky drásání či hluboké škrábance, jež by mohly proniknout až do lakovaného povrchu. V případě viditelného poškození dekorovaného povrchu panelu při dodání, panel nepoužívejte a neprodleně se obraťte na distributora či prodejce, od kterého jste panel zakoupili.

3 možné způsoby montáže

  1. Souvislá bezespará metoda:  Tato metoda zajišťuje čistý, bezesparý a souvislý povrch. K dosažení tohoto bezesparého vzhledu je nutno panely vyfrézovat frézkou na deskové materiály, aby je bylo možné zahnout do rohů nebo okolo rohů. Pokyny ke správnému vyfrézování a vydrážkování panelů naleznete v kapitole Frézování a ohýbání níže.
   level high (Stupeň zručnosti: středně pokročilá a pokročilá)
  2. Metoda se spoji na tupo: Tato metoda je snadná, rychlá a jednoduchá pro každého se středně pokročilou úrovní zručnosti. Při této metodě se ploché panely v rozích spojují na tupo a není tedy nutné frézování ani ohýbání, tudíž jsou spoje viditelné a panel nemá bezešvý a souvislý vzhled. Je nutné vzít do úvahy drobnou tepelnou roztažnost desek panelu při zahřívání a ochlazování, takže při spojování na tupo je nutno mezi jednotlivými deskami dodržet mezeru 3 mm širokou, aby se panely mohly roztahovat a smršťovat, a také k zatmelení spár.
   level high (Stupeň zručnosti: středně pokročilá)
  3. 3. Metoda zasunutí do J profilů: : Tato metoda je ze všech tří nabízených způsobů montáže nejsnazší a nejrychlejší. K montáži je zapotřebí pouze základní stupeň zručnosti. Na omítku či obklad stěny se našroubují J profily a panel AluSplash se do nich jednoduše nasune. (Stupeň zručnosti: základní)
   level high (Stupeň zručnosti: středně pokročilá až základní)

3 types de

Frézování a ohýbání

Panely AluSplash lze frézovat frézkou na deskové materiály, například Festool PF1200 nebo obdobnou nebo plochou CNC frézkou, kterou se na zadní straně desky panelu vyfrézuje drážka ve tvaru písmene V. Při frézování by drážka neměla zasahovat až dospod – na spodní straně je nutno ponechat tenkou vrstvičku jádra (0,8 mm), která zajistí dostatečný prostor pro snadné ohýbání. Smyslem je zamezit popraskání či potrhání laku na lakovaném povrchu a samotného hliníku při ohýbání. Vždy použijte odsávání třísek, aby nedocházelo k jejich usazování na panelu, nebo třísky pravidelně odklízejte.

Další podrobnosti ohledně frézování a dalších technických údajů frézky Festool PF1200 viz www.festool.cz .

Tvarovací fréza s válcovým hřídelem pro ruční horní frézování

Routing Folding de

6 snadných kroků k dokonalé montáži

1 krok: Příprava plochy

2. krok: Měření
Měření provádějte přesně. Měřte dvakrát! Panel AluSplash s patřičnou ochranou položte čelem dolů na čistý podklad. Přeneste naměřené hodnoty na zadní stranu panelu. Pomocí krycí pásky si vyznačte polohu případných zásuvek na stěně. Změřte vzdálenost od horní hrany pracovní desky a spodní strany horních skříněk a změřte vzdálenost ode zdi ke zdi (viz schéma níže). Při použití za plynovou deskou s otevřeným ohněm zajistěte dodržení vzdálenosti 60 mm mezi panelem a okrajem varné desky. Při použití za sklokeramickou nebo indukční varnou deskou je nutno dodržet vzdálenost 30 mm.

6 step point2 de

3. krok: Řezání a tvarování
Pracujte na zadní straně panelu. Řezání a tvarování panelu je stejné jako u dřevěné desky. Změřte vzdálenost od stěny k zásuvkám a od hrany pracovní desky k zásuvkám a zřetelně si vyznačte přesnou polohu zásuvek na panelu, poté pomocí otvorové vrtačky vytvořte otvor pro zásuvku.

4. krok: Proveďte zkoušku nanečisto a odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany panelu. Přiložením panelu ke stěně bez použití lepicích materiálů vyzkoušejte jeho polohu, přičemž s manipulací vám pomohou sklenářské přísavky. Jakmile jste spokojeni, odstraňte ochrannou fólii z té strany panelu, která bude obrácená ke zdi (zadní strana). Panely AluSplash mají zpravidla na každé straně jinou barvu. Je důležité vědět, která je ta správná strana, jež bude vidět, a která strana bude obrácená ke zdi. Z dekorované strany, jež bude vidět, zatím ještě ochrannou fólii nesundávejte. Odstraňte ochrannou fólii pouze ze zadní strany panelu, jež bude obrácená ke zdi. Při použití metody se spoji na tupo nezapomeňte ponechat mezery široké 3 mm. .

6 step point4 de

5. krok: Použití oboustranné pásky a silikonu
Na stěnu v rovných pruzích s rozestupy 400 mm mezi sebou nalepte oboustrannou pásku. Poté mezi pruhy oboustranné pásky naneste pomocí pistole na tmely klikaté čáry neutrálního silikonového lepidla.

6 step point5 de

6. krok: Montáž panelu
Přitiskněte panel na stěnu, poté sloupněte ochrannou fólii. Při sloupávání ochranné fólie nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k posunutí namontovaného panelu. Po odstranění ochranné fólie z dekorativní strany zakryjte okraje panelu okolo 3mm mezer, jež přijdou vyplnit silikonem, aby nedošlo k zašpinění panelu. Naneste silikon do 3mm mezer mezi panely a mezi panely a horními skříňkami a hranami pracovní desky, aby nedocházelo k pronikání vody. Je velmi důležité zajistit utěsnění hran silikonem a ochranu hran proti vodě a páře. Při nedodržení může dojít k rozlepení panelu a propadnutí záruky.

6 step point6 de