You are in Alusplash Global Site. Choose country to view content specific to your location

4

Panely AluSplash neúnavně testujeme z různých hledisek funkčnosti a trvanlivosti. Stejně jako u většiny nástěnných povrchů je však naprosto nezbytné o panel řádně pečovat a udržovat jej, aby bylo zajištěno, že si zachová svůj estetický vzhled, barvu, lesk a povrchovou úpravu.

Při nedodržení těchto pokynů propadá záruka na výrobek.

 • Povrch panelu je nutno pravidelně čistit.
 • Nahromaděnou nečistotu, olej, stříkance od jídla a nápojů z povrchu panelu otírejte do čista.
 • K čištění povrchu panelu používejte pouze měkkou utěrku z mikrovlákna nebo neabrazivní hadřík.
 • Na povrch panelu nepoužívejte drátěnky na hrnce ani žádné jiné abrazivní čisticí prostředky.
 • Povrch panelů čistěte pouze vodou, na těžko odstranitelné skvrny lze použít jemný čisticí prostředek.
 • K čištění povrchu panelů nepoužívejte kyselé, žíravé ani abrazivní čisticí prostředky či materiály.
 • Na povrch panelu nepoužívejte čisticí prostředky s bělidlem ani doma vyrobené čisticí směsi, např. jedlou sodu ani jiné gely, prášky, přípravky či materiály k odstraňování skvrn.
 • Skvrny od některých druhů potravin, například inkoust z kalamárů a kurkuma, mohou na panelu zůstat trvale, proto při vaření s těmito surovinami a kořením dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Povrch panelu nečistěte, pokud je horký! Před čištěním počkejte, až vychladne na pokojovou teplotu.
 • Zajistěte, aby na povrch panelu přímo nemířila hubička varné konvice. Horká pára, vzduch anebo vařící voda unikající z hubičky může způsobit vznik skvrn či poškození povrchu panelu. Konvici vždy natočte hubičkou směrem od povrchu panelu, jak je vidět na následujícím obrázku.
  kettle
 • Nedovolte plameni na plynovém vařiči, aby přesahoval přes boky hrnce či pánve.
 • Hrnce a pánve při vaření na plotně v blízkosti povrchu panelu vždy zakryjte pokličkou.
  vessel
 • Je důležité, aby mezi nainstalovaným panelem AluSplash a okrajem varné desky byla dodržena minimální vzdálenost 30 mm.
  min distance
 • Vyvarujte se pokládání kovových či ostrých předmětů, jako jsou nože a ostatní náčiní, před lakovaný povrch, protože by mohly způsobit poškrábání povrchu panelu.
 • Jsou-li panely AluSplash použity ve sprchovém koutě, na stěně sprchy nebo v jiných aplikacích, kde je panel vystaven styku s vodou anebo párou, je důležité, aby nechráněné hrany panelu byly utěsněny silikonem a nebyly ponechány nechráněné. Při nedodržení tohoto postupu nelze uplatňovat záruku.
 • Mezi panelem AluSplash a pracovní deskou nebo u mezer mezi dvěma panely v rozích je nutno ponechat mezeru širokou 3 mm na utěsnění silikonem a na tepelnou roztažnost.

Shora uvedené pokyny k péči a údržbě je nutno dodržovat, má-li se zachovat lakovaný povrch panelu a účinnost záruky po celou záruční dobu.