You are in Alusplash Global Site. Choose country to view content specific to your location

2

Důležité informace

 1. K zajištění optimální funkčnosti výrobku je nutno nástěnné panely AluSplash montovat v souladu s montážními pokyny uvedenými níže v této příručce.
 2. K zachování záruky je nutné dodržovat níže uvedený minimální odstup mezi panelem AluSplash a varnou deskou.

  poin2 de
 3. Jsou-li panely AluSplash použity ve sprchovém koutě, na stěně sprchy nebo v jiných prostorách, kde je panel vystaven styku s vodou anebo párou, je důležité, aby nechráněné hrany panelu byly utěsněny silikonem a nebyly ponechány nechráněné. Při nedodržení může dojít k rnarušení kompatibility jednotlivých vrstev panelu a nelze na takto porušené povrchy uplatnit záruku.
 4. Panely AluSplash jsou lakovány vysoce trvanlivým a patentovaným nátěrovým systémem, který se snadno čistí. Na poškození lakovaného povrchu použitím abrazivních, kyselých či žíravých čisticích pomůcek se nevztahuje záruka. Je důležité řídit se pokyny ke správnému čištění a údržbě uvedenými v této příručce, a to nejen k udržování lakovaného povrchu panelu, ale též k zachování účinnosti záruky na panel.
 5. Nástěnné panely AluSplash splňují mezinárodní normy požární bezpečnosti a vyhovují nejpřísnějším protipožárním předpisům. Panely se testují na soulad s:
  • ASTM E-84 (Spojené státy)
  • BS 476, část 6 & 7, (britská norma)
  • EN-13501-1 (Evropská unie)
  • AS/NZ 1530.3 (Austrálie/Nový Zéland)
 6. Při manipulaci, úpravě a montáži nástěnných panelů AluSplash je nezbytné vždy používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

  poin6
 7. Při zdvihání a přesouvání panelů AluSplash jsou nezbytné 2 osoby nebo použití mechanické pomůcky. Panely zdvihejte vždy ve svislé poloze, aby nedocházelo k prohýbání panelu. K zajištění bezpečnosti při zdvihání a přesouvání panelů doporučujeme použít sklenářské přísavky.

  poin7 de
 8. Panely AluSplash vždy přepravujte ve vodorovné poloze na pevné paletě, která podepře panel v celé délce. Přesvědčte se, že jsou panely bezpečně připevněné a jsou ochráněné pomocí horní a dolní krycí fólie, aby nedošlo k poškození. Při přepravě více panelů je skládejte dekorativním povrchem k sobě.
 9. Při dodání a před úpravou a montáží vždy povrch panelu zkontrolujte. Prověřte, zda povrch panelu nevykazuje viditelné poškození, například promáčknutí, poškození nárazem nebo hluboké škrábance skrz ochrannou fólii. Panely s takovými vadami by se měly vyřadit, pokud poškozené místo není mimo požadovanou použitelnou plochu. Na montáž poškozených panelů se nevztahuje záruka.
 10. Panely AluSplash lze snadno upravovat běžným dřevoobráběcím nářadím. Panely se mohou řezat a ohýbat v rozích a přes rohy, takže vytvářejí souvislý vzhled bez napojování. Pro snazší montáž lze panely AluSplash k sobě nebo v rozích spojovat na tupo. Při použití postupu montáže na tupo je nutno ponechat mezery široké 3 mm pro utěsnění silikonem a pro tepelnou roztažnost.
 11. V nástěnných panelech AluSplash lze vyřezávat otvory pro vodoinstalaci a elektroinstalaci. Je možné do nich vyřezávat pomocí vrtačky s vykružovací sadou nebo vykružovačky. Okolo spojů je nutno ponechat dilatační mezeru širokou 3 mm. Panely AluSplash jsou elektricky vodivé; veškeré elektrikářské práce musí provádět odborný elektrikář. Veškeré instalatérské práce musí provádět odborný instalatér nebo plynař.
 12. Nástěnné panely AluSplash jsou chráněny silnou ochrannou fólií, jež lakovaný povrch chrání před poškozením. Na této fólii je vyznačena šipka, která udává směr montáže. Všechny panely je nutno montovat ve stejném směru šipky, aby nedocházelo k odchylkám v barevnosti či lesku. Ochrannou fólii během úprav ani montáže nesundávejte. Ochrannou fólii sundejte teprve po dokončení všech činností při montáži panelu.

VŽDY se řiďte shora uvedenými body a panely montujte v souladu s montážními pokyny uvedenými v této příručce. Při nedodržení propadá záruka na výrobek a může hrozit nebezpečí.