You are in Alusplash Global Site. Choose country to view content specific to your location
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
color de


Màu sắc có sẵn có thể thay đổi theo từng quốc gia. Vui lòng liên hệ nhà phân phối của chúng tôi gần bạn nhất hoặc email đến [email protected] để biết thêm chi tiết.
Màu sắc được giới thiệu trong các ấn phẩm bị ảnh hưởng bởi chất lượng in ấn và không nhất thiết thể hiện màu sắc thật sự. Bạn cần yêu cầu gửi mẫu màu trước khi tiến hành đặt mua. Màu sắc và độ bóng có thể thay đổi theo từng đợt sản xuất, và sự khác nhau đó sẽ được xem là “chấp nhận được” nếu vẫn nằm trong biên độ quy định của chúng tôi. Để kiểm tra các tấm ốp bằng mắt, bạn cần đứng cách sản phẩm 2m hoặc dựng đứng các tấm ốp lên tường.