Accessories – Alusplash

Edge Profiles

ต้องการให้ผนังกันเปื้อนของคุณ ดูสะอาดเรียบร้อยและดูเป็นมืออาชีพ หรือไม่?

AluSplash® ร่วมกับ Comhan Holland ในสหภาพยุโรป ได้พัฒนามุมขอบรูปแบบพิเศษที่จะช่วยปกปิดขอบสัมผัสต่าง ๆ อย่างสวยงามและสะอาดสะอ้านให้กับผนังกันเปื้อนของคุณ

มุมขอบชุบเงินเหล่านี้มาพร้อมกับเทปกาวสองหน้า 3M เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติดตั้ง มีจำหน่ายในขนาดความยาวมาตรฐาน 4100 มม. มุมขอบเหล่านี้สามารถตัดแต่งให้สั้นลงตามขนาดที่ต้องการได้

มุมขอบยึดติดรูปตัว L ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 136007

มุมขอบยึดติดรูปตัว U ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 134202

มุมขอบติดท็อปครัว ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 134208

แถบเชื่อมต่อด้านหลัง ขนาดความยาว 450 มม. & 2000 มม.
Art.No: 136030 & 136044

มุมขอบเชื่อมต่อรูปตัว T ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 134214

มุมภายนอก ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 136025

มุมภายใน ขนาดความยาว 4100 มม.
Art.No: 136024